Wandelexcursie Buismans Einekoai Piaam

 

Home  »   Regionaal  »   Wandelexcursie Buismans Einekoai Piaam

Geplaatst op 07/09/2017

Buismanskoai Piaam Dico de Klein

Foto: Dico de Klein

Zijn de hoog opgaande bossen rondom een eendenkooi in het verder zo open Friese landschap u wel eens opgevallen? Deze mysterieuze elementen zijn van grote cultuurhistorische waarde. Normaal is de Buismans Einekoai bij Piaam niet vrij toegankelijk, maar op woensdag 20 september van 14.00 tot 16.00 uur neemt natuurgids Wouter Schothorst van It Fryske Gea u mee naar de eendenkooi en de vogelkijkhut in de Koaiwaard. Opgave voor deze wandelexcursie kan tot dinsdag 19 september 15.00 uur via www.itfryskegea.nl/eropuit  of 0512 – 38 14 48. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-).

Een kijkje in de mysterieuze eendenkooi

Ze zijn niet vrij toegankelijk, maar wanneer je er één passeert vraag je je zeker af wat er in die bosjes in het verder zo open landschap ligt. De eendenkooi bestaat uit een waterplas, de zogenoemde kooiplas, met één of meerdere bochtige, smal toelopende sloten, zogenaamde vangpijpen. Deze sloten zijn omringd met rietschermen, hierdoor blijft het een mysterie wat zich daar binnen afspeelt. Met behulp van tamme eenden werden vroeger wilde eenden, smienten en talingen naar de kooiplas gelokt en vervolgens in de vangpijpen gevangen. Natuurgids Wouter Schothorst vertelt over de historie van dit oude ambacht.

Van kiekendieven tot baardmannetjes
Na een bezoek aan de eendenkooi gaat de excursie door naar de IJsselmeerkust en de vogelkijkhut in de Koaiwaard. Vanwege de zeer grote waarde voor vogels heeft een deel van de Friese IJsselmeerkust een beschermde status en dat is niet voor niets. De verscheidenheid aan vogels is prachtig. Van roofvogels zoals de blauwe kiekendief, baardmannetjes, vele soorten eenden tot de grote hoeveelheden ganzen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *