NIEUWSBRIEF VAN DE ONAFHANKELIJKE SENIORENVERENIGING SMALLINGERLAND O.S.S.

 

Home  »   Regionaal  »   NIEUWSBRIEF VAN DE ONAFHANKELIJKE SENIORENVERENIGING SMALLINGERLAND O.S.S.

Geplaatst op 29/12/2016

 

 

Aan onze leden en belangstellenden

Het jaar 2016 is alweer bijna voorbij en wij gaan er in het volgend jaar weer met veel enthousiasme tegenaan.

De koffieochtend op 8 november jl. was zeer geslaagd. Men heeft genoten van de verhalen die Rients Tysma vertelde. Ook kon men meezingen met de muziek van Te Pas en Te Onpas.

17 januari 2017 ’s middags om 14.00 uur in @Holdert

Geeft notaris Lever uit Meppel een lezing over alles wat met erfrecht te maken heeft.

14 februari 2017 ’s morgens om 9.30 uur in @Holdert

Mevrouw Diderika v.d. Wal gaat een lezing geven over hulphonden. Zij neemt een hulphond mee en misschien nog een pup.

14 maart 2017 ’s middags om 14.00 uur in @Holdert houden wij onze ledenvergadering.

Voor de kascontrole hebben mevrouw M.Zijlstra en de heer G.Spoelstra zich aangemeld.

Afgelopen zomer hebben een aantal leden zich opgegeven om te willen meedenken over de invulling van activiteiten naast de koffieochtenden. De koffieochtenden worden georganiseerd door Trijnie Santema.

Bridgeles: Johan van Ravensberg gaat bridgeles geven. Om te beginnen met minimaal vier personen.  

Telefoon: 0512-512423

johanvanravensberg@gmail.com

Fietstochten: Hiltje Bakker gaat de fietstochten organiseren.

Telefoon: 0512-512855

hbakker79@outlook.com

Gezelschapsspellen: Trienke Brouwer neemt deze gezellige middagen op zich.

Telefoon: 0625008009

tsbrouwer@live.nl

Workshop bloemschikken: Sieneke v.d.Wal gaat dit voor het volgend jaar omstreeks Pasen organiseren.

Telefoon: 0512-511785

svanderwal4@upcmail.nl

Voor het rijden van en halen van activiteiten heeft Anne Faber zich aangemeld.

Telefoon: 0512-515774

a.faber21@kpnplanet.nl

Voor het verspreiden van de nieuwsbrieven naar de bezorgers heeft zich Geert Spoelstra aangemeld.

U kunt zich voor deze activiteiten bij bovenstaande vrijwilligers aanmelden. In 2017 worden er nog meer uitjes/activiteiten georganiseerd.

Het O.S.S. bestuur heeft een Collectieve Overeenkomst Zorgverzekering afgesloten met Zorgverzekeraar de Friesland. Alle leden van de O.S.S. kunnen hiervan gebruik maken. U kunt contact opnemen met de Friesland: telefoon 058-2913131 of kijken op de website www.defriesland.nl

U kunt de wijziging ook doorgeven op het kantoor van de Friesland in Sûnenz.

De korting bedraagt voor zowel de basisverzekering als de aanvullende

verzekering van de Alles Verzorgd Polis en de Vrije Keus Polis 6%.

De korting gaat in zodra u contact opneemt met de Friesland. U dient uw polisnummer door te geven evenals het lidmaatschapsnummer van de O.S.S. en aangeven dat u gebruik wilt maken van het Collectiviteitscontract nummer 429300. Dit geldt ook voor leden die een zorgverzekering hebben bij de Menzis. Het Collectiviteitscontract nummer van de Menzis is PMA 138. Telefoon 088-2224040. Zorgverzekeraar VGZ heeft ons ook een contract aangeboden. Wanneer u een zorgverzekering heeft bij Zilveren Kruis, dan kunt u dit onder vermelding van uw zorgpasnummer doorgeven aan het secretariaat, zij is contactpersoon.

Het lidmaatschap voor het jaar 2017 is € 25,00, tweede lid op hetzelfde adres € 15,00.

Wij verzoeken u de contributie voor 1 januari 2017 over te maken op IBAN NL 32 INGB 0007 4845 46.

LIEF EN LEED

Mevrouw Janny Jeeninga, de Wetterwille 80, 9207 BL Drachten, verzorgt voor ons o.a. de verjaardagskaartjes. Haar kunt u ook bellen of mailen wanneer één van onze leden ziek is of is overleden. Telefoon 0512-511646 of jannyjeeninga@gmail.com

ZIEKENHUISBEGELEIDING

Heeft u niemand om met u mee naar te ziekenhuis te gaan voor een afspraak. Wij hebben enkele mensen bereid gevonden om met u mee te gaan. Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat Manna Breider. Zij zal dan een afspraak met één van de vrijwilligers voor u regelen. Telefoon 0512-354850.

COMPUTER

Er kunnen onverwacht problemen opduiken waar men zich geen raad mee weet. U kunt dan een afspraak maken met de heer Alma. Telefoon 0512-546911. De kosten zijn € 5,00 per uur. Buiten Drachten worden te rijden kilometers in rekening gebracht.

RIJBEWIJSKEURING

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht in Drachten via Regelzorg: Drachten, de Brede School de Drait, Flevo 190, 9204 JT Drachten. Voor senioren kost de keuring € 30,00 en voor chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E is het € 49,00. Voor informatie en een afspraak maken belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen 088-2323300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl

BELASTINGSERVICE

In de volgende nieuwsbrief meer informatie hierover.

SAMENWIJZER SMALLINGERLAND

Samenwijzer is een online catalogus met een wereld aan informatie over zorg en gezondheid, woonomgeving en vervoer, actief zijn en meedoen, wonen en huishouden en geldzaken.

Ga naar: samenwijzer. smallingerland.nl (zonder www)

Heeft u nog vragen over O.S.S. dan kunt u contact opnemen met:

Tiny Nicolai, voorzitter 0512-519914 of

tinynicolai50@gmail.com

Manna Breider, secretaris 0512-354850 of

ossbestuur@gmail.com

Carl Dreis, penningmeester 06-15613943 of

cdreis@live.nl

Wij willen u allen fijne en gezellige kerstdagen en een voorspoedig 2017 toewensen.

Manna Breider, secr. O.S.S

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *