Lezing over John Stuart Mill.

 

Home  »   Regionaal  »   Lezing over John Stuart Mill.

Geplaatst op 28/02/2019

Dinsdag 19 maart aanstaande houdt de heer Ton Vink voor het Filosofisch Café Drachten een lezing over John Stuart Mill.

John Stuart Mill (1806-1873)is waarschijnlijk een wat minder bekende filosoof. Dat staat eigenlijk haaks op zijn invloed, misschien wel juist vandaag de dag, op discussie én praktijk in met name de West-Europese landen als het gaat om ‘de staat van de rechtsstaat’.

De liberale rechtstaat is gebouwd op ‘vrijheid’, meer in het bijzonder: de vrijheid van het individu. En Mill schreef daarvoor een invloedrijke klassieke tekst: On Liberty / Over Vrijheid (1859).

Het is een hartstochtelijke maar ook doordachte verdediging van de individuele vrijheid van denken, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van handelen, alsmede van… de grenzen aan die vrijheid.

Het zgn. ‘schadebeginsel’ is doorslaggevend voor het bepalen van die grenzen. Maar wanneer is er sprake van ‘schade’? Wanneer rechtvaardigt schade of dreigende schade het opleggen van verboden door overheid of samenleving aan haar individuele burgers?

Betekent – denk bijvoorbeeld aan ons debat over ‘voltooid leven’ en de Coöperatie Laatste Wil – (hulp bij) zelfdoding ‘schade’? Of geldt hier Mills uitspraak “Over zichzelf, over zijn lichaam en zijn geest, is het individu meester”?

Dr. Ton Vink (1953) is schrijver en filosoof. Hij studeerde filosofie, psychologie, godsdienstwetenschappen (Groningen) en geschiedenis (Utrecht) en promoveerde in de filosofie (Leiden). Hij verzorgt als docent cursussen aan diverse HOVO-instellingen en is (eind)redacteur van het tijdschrift “Filosofie & Praktijk”. Hij werkte ruim twintig jaar als consulent voor vragen rond het levenseinde.

De bijeenkomst vindt plaats in het wijkcentrum van Brede School De Drait te Drachten (Flevo 190) en begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). De entree bedraagt € 8,00 (inclusief consumpties). Jongeren betalen € 5,00. Meer informatie over het FCD is te lezen op www.filosofischcafedrachten.nl

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *