Kort lontje (gearchiveerd 11-12-2010)

 

Home  »   Columns  »   Kort lontje (gearchiveerd 11-12-2010)

Geplaatst op 01/12/2016

De roze mens lijkt geboren! Op sommige punten begrijpelijk, want er is sprake van een algehele verruwing en verharding van de samenleving. De Groningse filosoof Frank Ankersmit is van oordeel, dat we in een dictatuur van onmacht leven. Het – ieder voor zich – principe is daar debet aan. Het tijdperk bloeit in alle geledingen van de samenleving. Het gedrag van jongerengroepen ergert veel mensen. Mensen raken snel geïrriteerd, kortom korte lontjes zijn een alledaags verschijnsel geworden. Schelden, middelvinger opsteken e.d. zijn nu alledaags en de soms buitenproportionele reacties daarop maken het nog erger. Beschimpen en bespugen behoort tot de gewoonste zaak van de wereld. Vooral politie, chauffeurs/conducteurs bij het openbaar vervoer, ambulance- en brandweerpersoneel worden, meestal zonder enige aanleiding, lastig gevallen. Van overheidszijde wordt geroepen dat er paal en perk aan moet worden gesteld. We leven in Nederland dicht op elkaar, we zijn mondig en eisen direct ons soms vermeend recht op. Dan is er maar weinig voor nodig gefrustreerd te raken. Ook de politiek spreekt zijn schande hierover uit en belooft een harde aanpak, Tot nu toe is het gebleven bij het oplaten van een luchtballon. De aangekondigde daden laten nog steeds op zich wachten. Mensen die alle dagen met agressie te maken hebben verliezen daardoor alle vertrouwen in de politiek, of gaan uit rancune op partijen stemmen die dit varkentje wel eens zullen wassen. Maar ook deze partijen roepen van alles van de politieke zijkant, maar dienen niet één motie in, die de Tweede Kamer voor een voldongen feit stelt. Waarom niet? Er worden genoeg overbodige moties ingediend. Een motie over agressiviteit is een terechte! De legitimiteit van de rechtsstaat komt namelijk in gedrang. Maar nee, in plaats daarvan gaan politici op de hurken zitten. Zij willen aardig gevonden worden en populariteit vergaren. Er ontstaan spanningen en tegenstellingen tussen personen en groepen. De verhouding tussen maatschappij als geheel en het individu lijkt verstoord en de overheid dreigt de grip op de samenleving te verliezen. Burgers krijgen de indruk, dat bijna alles met de politieke mantel der liefde word bedekt. De handen van politieagenten jeuken om in te grijpen, maar dat is verboden! Een tik uitdelen is gevaarlijk voor de agenten. Ze worden op het matje geroepen en vermanend toegesproken. De veroorzaker wordt de hand boven het hoofd gehouden en de oppasser voor de ordehandhaving wordt gestraft. De omgekeerde wereld! Ik ben een leek op het gebied van strafrecht, maar vertolk denk ik de gedachten van een groot aantal medeburgers. Rechters mogen best ook een korter lontje hebben!<

Wopke K. Hoekstra

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *