Korenslaag (gearchiveerd 04-09-2010)

 

Home  »   Columns  »   Korenslaag (gearchiveerd 04-09-2010)

Geplaatst op 02/10/2016

Bovenstaande is geen typefout. Wellicht kent u Korenslag het programma van de EO, waarbij zangkoren elkaar de eeuwige roem betwisten. En eigenlijk gaat korenslaag daar ook wel een beetje over. Steeds meer zangkoren geven er de brui aan omdat de vergrijzing toeslaat en nieuwe leden zich nauwelijks aandienen. De eindjes zijn niet meer aan elkaar te knopen en tot overmaat van ramp wordt de gemeentelijke subsidie voor oud papier afgebouwd. Voor veel verenigingen toch een belangrijke bijdrage in hun financiële huishouding. Zo gaan veel koren verloren, en niet te vergeten een fijne hobby.

Voor (mee)zingen bent u aangewezen op de kerk of de douche. Een andere optie kan zijn éénmaal per maand karaoken in muziekcafé Scooters. De schuld van de vergrijzing? Dat zou wel een te eenvoudige uitleg zijn. De vraag dient ook gesteld te worden betreft het een zangkoor waar het  gezellig is, of  is het een gezelligheidsclub waar ook gezongen wordt?  Koorleden zijn daarover het dikwijls onderling oneens. Soms wordt er een balletje opgegooid over aanpassing van het repertoire. Of zingen in een andere taal dan het gebruikelijke. En dan is er de principiële vraag bij koren die het geestelijk repertoire vertegenwoordigen. Zingen we uitsluitend geestelijke liederen ter meerdere eer en glorie aan de Heer, of heeft de Heer mij ook lief als ik een ander repertoire zing? Al deze zaken worden vaak weggewuifd onder de noemer: ‘we doen het al jaren zo’. De werkelijke vergrijzing zit in die laatste zinsnede.

Wil een zangkoor aantrekkelijk zijn dan zal ‘t ook durven te  veranderen. Blijft ‘t uit gewoonte vasthouden aan datgene wat een groot deel van de koorleden als goed genoeg ervaart, betekent dat uiteindelijk haar ondergang. Een nieuwe, meer aantrekkelijke weg gaan, kost energie. Principiële keuzes moeten worden gemaakt. En de kennis en ervaring om zaken anders aan te pakken dient aanwezig te zijn. Ga er maar aan staan. Zou  een expertisecentrum voor zangkoren niet de oplossing zijn? Dan komen vraag en aanbod samen. Een zangkoorplan kan worden gemaakt  en onder deskundige leiding uitgevoerd. Bestuurstaken kunnen centraler geregeld worden, denk aan administratie, financiën (subsidieaanvragen), notuleren. Bijkomend voordeel, het stimuleert ook nog de (senioren)werkgelegenheid.

Maar het belangrijkste blijft dat mensen in welke vorm dan ook hun koorzanghobby kunnen blijven beoefenen. Zelfs als de kennis en ervaring ontbreekt onder leden van het koor om dit te kunnen verwezenlijken. Dan behoudt ook Smallingerland een Korenlaag. En dat is dan geen typefout.

Hans de Ridder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *