Historie

Een vergissing!

Een huismoeder te Ureterp had een pot suiker gehamsterd en dien weggeborgen op den zolder. De man had het echter…

Terschelling 100 jaar geleden

De postboot is Dondermiddag tengevolge van den dikken mist aan den grond geloopen. ’s Avonds om 11 uur geraakte de…

Weet u:

DAT de vrouwen in Engeland, volgens de wet, reeds op 12-jarige leeftijd mogen trouwen? DAT de gevangenen te Haarlem zich…

Verdwenen beroepen

Broodventer Vroeger sjouwden er allerlei neringdoenden door de straat. Wie wat te verhandelen had, schreeuwde, ratelde, belde of toeterde. De…

Mensenvlees etende Japanners

Kort nieuws uit het buitenland. Een Amerik. mil. rechtbank te Jokohama heeft vijf Japanners ter dood veroordeeld en vier andere…

Oude Fiese kippenrassen door buitenlandse rassen verdrongen

De vroegere kippenrassen zijn door buitenlandse soorten vervangen. De kippen, die vroeger op de boerderijen en ook bij vele arbeiders…

Beroepen van vroeger

Smakschipper Hij voerde het bevel op een smak (schmacke). Ze zouden voor het eerst in de tweede helft van de…

Aardappelen op een ongewone plaats

En dan kunnen deze aardappels aan de Voorstraat worden gerooid. Een opvallend verschijnsel in het stadsbeeld is het zeker, dat…

Zeer goed geslaagde proef

In Friesland is op raad van den landbouwingenieur H.J. Witteveen te Drachten eene zeer goed geslaagde proef ter bestrijding genomen…
graven polderhoofdkanaalphk1

Geschiedenis Polderhoofdkanaal in beeld

Het Sudergemaal aan de Ripen in Nij Beets biedt in de septembermaand onderdak aan een bijzondere fototentoonstelling over de geschiedenis…

Beschaving

Een volle autobus. Bij een der haltes stapt een echtpaar in. De vrouw is in positie. Geen zitplaats over. Even…

Weg met de aardappel

  Beperking van de gelegenheid tot drankgebruik heeft geen zin volgens de Arnh. Ct. De onvermogende klassen hebben als hoofdvoedsel…

Tasch met gouden ducaten opgebaggerd

Grouw. Drie arbeiders uit de Gemeente Smallingerland, die alhier bezig zijn met het slatten en uitbaggeren der Geeuw (de doorvaart…

De inpoldering van de Noordoostpolder

Weldra wordt begonnen met de dijk voor de Noordoostpolder.Binnen enkele weken zal een begin worden gemaakt met de eigenlijke inpoldering…

Nieuw middel van vervoer

In de Arnhemsche Cour. van 19 April, lezen wij het volgende; Een nieuw middel van vervoer tusschen Bolsward en Leeuwarden,…

Bevolking houdt van vette Europeanen

De Gazette de France deelt mede dat te Parijs wordt verwacht: de negerkoning van Bonny, een monarch die zijn verblijf…

Meer televisietoestellen dan radio’s

In de maand januari zijn door de Dienst Luister- en Kijkgelden voor het eerst meer televisie-toestellen dan radio’s geregistreerd, nl.…
Flevo land Naamloos

Voor het eerst.. het nieuwe land betreden!

    Onder het gesnor van filmcamera’s begon een expeditie van twintig man in vijf jeeps vanaf de dijk bij…

De belangstelling voor de Friesche Courant neemt af

De liberale partij, die in Friesland nog altijd de overhand heeft, is de laatste jaren tekort geschoten. Andere partijen zijn…
klasema

Klasema breekt een been

In den wedstrijd Bergum-Drachten, gisteren voor de derde klasse van de Noordelijke afdeling K.N.V.B. gespeeld, heeft de Drachten-speler Klasema, de…
Hercules 1913 1

Foto van weleer Hercules 1913?

Rechts vooraan G.D. Sietsma, veehouder tegenover de Hof van Edenlaan aan de Oudeweg te Drachten. Links vooraan, J.G. de Boer,…

De guillotine in Nederland (gearchiveerd 18-8-2010)

Tijdens het bewind van Napoleon, ruim twee eeuwen geleden, werd de guillotine geïmporteerd vanuit Frankrijk. Het was, zo meende men,…
Clubfoto Hercules 1910

Foto_van_Weleer

  Dit keer doen we een beroep op het geheugen van onze lezers en vragen hen in oude fotoalbums of…
Boveneind eind negentiende eeuw

Foto van weleer

 Het Boveneind eind negentiende eeuw De fotograaf geeft ons een beeld van de toenmalige Noord- en Zuidkade. De draaibrug over…

Rituele slacht

Wie jongstleden Zondagmorgen (Oudejaarsdag) den Grindweg van het naburige Terband passeerde, kon en moest getuige zijn van een zeer onverkwikkelijk…

De Pluskrant een kopje kleiner gemaakt door gemeente (gearchiveerd)

De Pluskrant is een initiatief van het Platform Ouderen Smallingerland. In 1987 gestart als een redactioneel zelfstandige bijlage in de…

Uit de historie van Smallingerland (gearchiveerd 18-09-2010)

Arme bewoners Friese heide Gat in leemwal overdekt met stro en rijs woonplaats der armen, onthult rapport 1823. Acht Drachtster…

De Phoenix – Van inhoud naar facade (gearchiveerd 16-09-2010)

Een greep uit de geschiedenis van hotel de Phoenix. Er was eens….”. Deze zin waarmee vaak een sprookje begint, vormt…

De guillotine in Nederland

Ruim twee eeuwen geleden werd de guillotine, tijdens het bewind van Napoleon geïmporteerd vanuit Frankrijk. Het was, zo meende men,…
W. Kroese in jonge versie

Meester Willem Kroese schoolvoorbeeld van voorvechter bijzonder onderwijs (Gearchiveerd 15-9-2010)

De 19e eeuw was er één van enorme veranderingen. Er waren twee belangrijke gebeurtenissen die daarvan de oorzaak waren: de…

Ondergedoken telefoontoestellen

    In verband met de vacanties is de termijn voor inlevering van ondergedoken telefoontoestellen verlengd tot 1 October a.s.…
22a

Advertentie Friesche Koerier vijfig jaar geleden

  Friesche Koerier 7 september 1946
kijlstra 7c

Optreden van King Kijlstra in1896

  Nieuwsblad van het Noorden

Historie

Historie