Gerhilds rubriek 229. Wolven van Helmer, Woudwijk en Nijenhuis

 

Home  »   Kunst en Cultuur  »   Gerhilds rubriek 229. Wolven van Helmer, Woudwijk en Nijenhuis

Geplaatst op 19/02/2019

Gerhilds Cultuurrubriek
229. Wolven van Helmer, Woudwijk en Nijenhuis

 

1. Sleutelroltekening Wolf, Jeroen Helmer, ARK natuurontwikkeling

Jeroen Helmer

Jeroen Helmer, tekenaar-vormgever van ARK natuurontwikkelingen maakt werk dat een groot publiek aanspreekt. Op zijn LinkedIn profiel staat dat hij in de periode 1981-1989 is opgeleid aan de Academie voor kunst en vormgeving, richting informatieve. illustratieve vormgeving. Sinds oktober 1992 werkt hij voor ARK natuurontwikkelingen (Nijmegen), dat volgens de website onder meer robuuste natuurgebieden realiseert en naar vrij toegankelijke natuur streeft binnen de context van maatschappelijke belangen als recreatie, delfstoffenwinning en klimaatadaptatie. Het beeldmateriaal van Helmer vormt een ideale combinatie met de teksten in de ARKfolders evenals op zijn getekende kaarten in vogelperspectief staat er veel informatie bij over dieren, planten en biotopen in ons land. Helmers composities, met daarin veel details verwerkt, geven een goed overzicht en inzicht in vele aspecten van de inheemse flora en fauna, waaronder de wolf.*

2. Ode aan de Wolf, (roedel), Ketliker Schar, Anne Woudwijk (foto Keunstwurk)

Universele wolf, Anne Woudwijk

Wolven werden lange tijd intensief vervolgd werden, waardoor ze uit Nederland en omringende landen teruggedrongen werden naar Oost- en Zuid-Europa. In grote delen van Europa trekt de wolf de laatste jaren weer naar gebieden waar ze ooit leefden. Vanaf begin 2015 deed de wolf ook Noord-Nederland aan en in Friesland is later een wolf gespot bij Katlik, Appelscha en Bontebok. In 2018 hebben 10 verschillende wolven ons land bezocht en op 18 februari 2019 meldde de provincie Gelderland dat de wolf definitief terug is op de Veluwe. In Friesland staan standbeelden van wolven uit de tijd dat ze hier als uitgestorven werden beschouwd. De Drachtster kunstenaar Anne Woudwijk hakte uit steen een ‘Ode aan de wolf’*. De universele beelden staan in Terhorne en Ketliker Schar. In Katlik staan twee roodgranieten stenen uit de Oostzee, een met contouren van onderdanige wolven, en een tweede met dominante wolvenkop. Woudwijk maakte mythische wolven.

3. Wolf, Wolvega, Bert Nijenhuis (foto Gerhild van Rooij)

Wolf van Nijenhuis

Voor de RABO in Wolvega in gemeente Weststellingwerf ligt sinds 1998 een bronzen wolf van Bert Nijenhuis op een hoge stenen sokkel. Die aardse wolf komt dicht bij de wolf zoals door Jaap Mulder beschreven in de door Helmer geïllustreerde Roofdiergids. Herkenning van West-Europese roofdieren en hun sporen van ARK natuurontwikkelingen de wolf op Helmers ARK-plaat Sleuteldier de wolf, over de wolf en natuurontwikkeling, en de wolven in de folder van Wolven in Nederland. Deze uitgaven verschenen voordat de wolf zich opnieuw had gevestigd.

4. Tekstbord bij Wolf, Wolvega, Bert Nijenhuis (foto G. van Rooij)

Wolven in Nederland

Wolven in Nederland is een samenwerkingsverband van Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, FREE Nature, De Koninklijke Jagersvereniging, IVN, IFAW, Studio Wolverine, Rewilding Foundation, Zoogdiervereniging, Van Bommel Faunawerk en het Wereld Natuur Fonds. Dit samenwerkingsverband stelt dat wolven bij onze natuur horen en hier voldoende voedsel vinden, zoals reeën en wilde zwijnen. Wolven in Nederland streeft naar conflictarm ­samenleven met wolven en is opgericht om ons land goed voor te bereiden op de verwachte komst van de wolf en voor het verzamelen en controleren van waarnemingen. Tot nu toe waren hier kolonisten.

5. Wolven in Nederland folder (detail), aan te vragen bij www.ARK.eu

Schadebeperking

Wolven in Nederland werkt samen met wolvenbureaus en specialisten in Duitsland, België en Nederland. De grote ambitie is zorgen dat schade beperkt blijft en wolven welkom zijn. Op 25 juni 2014 heeft staatssecretaris Dijksma de wolf als beschermde inheemse diersoort laten opnemen in de Flora- en Faunawet, waardoor boeren hun schade kunnen claimen. Daarvoor moet onder meer via DNA-onderzoek vastgesteld worden dat vee gedood is door een wolf. www.wolveninnederland.nl vermeldt dat in 1982 de Conventie van Bern van kracht werd, waarbij alle Europese landen getekend hadden om, naast vele anderen soorten, de wolf te beschermen. Deze bescherming leidde tot herstel van aantallen wolven en het verspreidingsgebied. Het zet de kunstwerken ‘ter herinnering aan de wolf’ in een ander perspectief.

Gerhild van Rooij

Uitgebreidere publicatie over de wolf en beelden: Gerhild van Rooij. ‘Terugkeer van de Wolf’. Fryslân Markant, (Jacht), januari 2019, op http://uitgeverijpenn.nl/fryslan-markant/

*Zie Gerhilds boek rubriek 228. Spoorzoeken met Roofdiergids

Bronnen
Wolf, A. Woudwijk in Utbuorren, Terhorne en Keunstwurk.nl
www.natuurlijkwandelen.nl/ketlikerskar/index.html
Wolf, Pastorieplein, Wolvega, www.bertnijenhuis.nl
www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/faunaschade-informatie-per-diersoort/wolf/

Een reactie op Gerhilds rubriek 229. Wolven van Helmer, Woudwijk en Nijenhuis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *