188. Gerhilds boekrubriek 3. Liefde tussen Kollum en Perak

 

Home  »   Boekbespreking  »   188. Gerhilds boekrubriek 3. Liefde tussen Kollum en Perak

Geplaatst op 13/06/2018


Nr. 188 | Gerhilds boekrubriek 3 (2018)

Liefde tussen Kollum en Perak

1. Liefde tussen Kollum en Perak: Ouderlijk huis op Tibben vanwaar Jaap vertrok, wajangpoppen. Jaap en Minke, Kamperfoelie verwijst naar aanzoek in Paradyske Kollum-Buitenpost), huisjes Perak

Reinder H. Postma, schoolhoofd uit Oudwoude en lid van de Historische vereniging Noordoost Friesland, heeft samen met zijn vrouw Yvonne Nijenhuis diverse regionale geschiedenisboeken over de oorlog geschreven en uitgebracht. Ze tekenen persoonlijke verhalen op nu het nog kan.

Boek

Begin 2015 nam de auteur contact op met oud-dorpsgenoot Jaap Broersma uit Ee en kwam door Jaaps opmerking over een briefwisseling op een ander spoor. Reinder krijgt bijna 2000 brieven mee om erover te schrijven. Het zijn voornamelijk liefdesbrieven van Jaap en zijn latere echtgenote Minke uit de tijd dat hij als militair in Indië was gestationeerd. Reinder leest, schrijft, zoekt aanvullend achtergrondmateriaal en brengt het deels in kleur geïllustreerde 200 paginagrote boek Liefde tussen Kollum en Perak, Brieven van Jaap en Minke december 2015 al uit.*

Toekomstbrief, 1998

Het boek beslaat vooral de jaren 1947-1950 vanuit het perspectief van Minke in Kollum, Friesland en Jaap in Petak, Indië en biedt de lezer een historisch inkijkje in twee werelden en de liefde van twee standvastige jongeren. Na de inleiding van Postma volgt een autobiografie van Jaap Broersma, die een vijfde van het boek beslaat. Jaap begon eraan als Brief in de toekomst 15 mei 1998, maar sloot deze pas op 25 november af. Tresoar wilde mensen in de toekomst laten zien wat er die 15 mei allemaal gebeurde.

2. Jaap Broersma, bepakt

Jaap Broersma

Jaap Tjeerd Broersma is januari 1925 geboren in Ezumazijl, gemeente Oostdongeradeel (na gemeentelijke herindeling in 1983 Dongeradeel). Hij beschrijft zijn jeugd, vrienden en familie, de verhuizing als kind naar Ee, school en werk, waaronder het boerenbedrijf rond 1930-40. In zijn jeugd, de oorlog en bij de bevrijding ging het er heel anders aan toe dan tegenwoordig. De lezer wordt ook geconfronteerd met de godsdienstige context en wat het betekende wanneer een gereformeerde verliefd werd op een hervormde.

Meer thema’s

Postma wijdt hoofdstukken aan de familie Broersma en de familie van Meenske (Minke) Bosgraaf uit Kollum en Oudwoude. Bij de  aan ‘sold. J. Broersma’ geadresseerde brieven van Minke en enkele andere briefschrijvers, familie en dorpsgenoten voegt hij achtergronden toe. De emigratie rond de oorlog naar onder meer Canada, een terugblik op de oorlog (koerierster) en levens van Friezen en Indiëgangers die een rol speelden in het leven van Jaap, Minke en hun familie diept hij uit.

Indië

Jaap beschrijft beeldend de voorbereiding in de kazerne in Leeuwarden en de reis naar Indië. Op 26 april 1947 vertrekt hij aan boord van de Boissevain om twee jaar te dienen. Het worden er drie. Jaap wordt gestationeerd in Perak bij Soerabaja. Hij krijgt een functie in de voedselvoorziening aan Nederlandse militairen en werkt van zeven tot één uur in de middag. Daarna kan hij zijn  hart luchten door Minke te schrijven. De briefwisseling maakt het leven dragelijker.

3. R. Postma, 8 juni 2018, Tresoar, overdracht brieven

Geloof

Minke beschrijft wat zij in het dorp hoort of ziet en hoe het familie en kennissen vergaat. Ze schrijven elkaar over geloof en liefde en hun verlangen naar elkaar lijkt steeds heviger te worden. Hun niet aflatende liefde overbrugt 11.000 kilometer en drie jaren waarin ze hun brieven en enkele foto’s waarop ze alleen, met familie of militairen zijn afgebeeld, koesteren.

Gesproken brieven

In het hoofdstuk ‘Platen met gesproken boodschap’ belicht Postma gesproken brieven, die door Trouw zijn vastgelegd op 78-toerenplaten en die de stemmen van Minke, familieleden en ds. Baardt dichtbij brengen. Jaap en Minke zijn dankbaar dat ze in elkaar de liefde van hun leven hebben gevonden, ook nadat ze elkaar half april 1950 weer kunnen omarmen en op 12 juli 1951 in het gemeentehuis in Kollum trouwen.

Oudwoude/Ee, Aldtsjerk, 2018, ©Gerhild van Rooij, gerhildvanrooij.nl

*8 juni 2018 zijn de brieven overgedragen aan Tresoar,
Zie Gerhilds Plus Nu Boekrubriek 2
Liefde tussen Kollum en Perak, Brieven van Minke en Jaap (boek) is verkrijgbaar bij: Reinder H. Postma, telefoon 0511-452100

4. Jaap en Minke voor Jaaps vertrek naar Indië

Indië
Meer rubrieken van de auteur met betrekking tot Indië:

Gerhilds PLUS NU Boekrubriek 2. Liefdesbrieven naar Tresoar

Gerhilds 127ste Kunstrubriek, Glenn Priester, Vrijheid en de zee

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *