216. Gerhilds boekrubriek 17. Moeders Kracht, Femina en Real Comics

 

Home  »   Boekbespreking  »   216. Gerhilds boekrubriek 17. Moeders Kracht, Femina en Real Comics

Geplaatst op 16/11/2018


Nr. 216 | Gerhilds boekrubriek 17 (2018)

Moeders Kracht,
Femina en Real Comics

1. Moeders Kracht, viertalig, Mastoori Sultani, Els Deckers, Stijn Schenk, 2018

Birgit Toebes, Mastoora Sultani

Op de omslag van de grafische roman Moeders Kracht staat “Eerst dacht ik dat dit mijn persoonlijke verhaal was, maar dit is ons verhaal”. Het is een passende introductie voor een universeel en eigentijds beeldverhaal. Professor Birgit Toebes (faculteit rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen) wijst erop dat opgevangen, gevluchte vrouwen ook nog moeten integreren in de samenleving. Moeders Kracht verbeeldt het levensverhaal van  Mastoora Sultani, die zichzelf en haar kinderen redde door in 2001 uit Afghanistan te vluchten. Zij is goed geïntegreerd en verkreeg de Nederlandse nationaliteit.

Real Comics uitgever Stijn Schenk, viertalig

 

2. Nederlandse versie Moeders Kracht, uitgever Real Comics

Met hulp van haar zuster die al in Nederland woonde, heeft Mastoora ervaren dat man en vrouw hier gelijke rechten hebben. In Moeders Kracht staat dat mannen dit in Afghanistan niet leerden omdat hun moeders dit niet wisten. Het is mooi dat Real Comics dit boek viertalig uitbracht in het Nederlands, Engels, Arabisch en Farsi. Beide laatste talen worden ten opzichte van het Nederlands en Engels achterstevoren gelezen. Het project van 23 beeldverhalen van vrouwen die geweld is aangedaan en hun pijn in de ogen kijken zal in 2019 afgesloten worden. Deze unieke samenwerkingen met tekenaars, maatschappelijke organisaties en iconische vrouwen als Mastoora is een initiatief van Stichting In Lijn. Volgens Real Comics-uitgever, auteur en socioloog Stijn Schenk is de serie waartoe Moeders Kracht behoort een ode aan deze markante vrouwen.

Els Deckers, Howling Riot

 

3. Elke vrouw heeft deze kracht in zich, Moeders Kracht, Els Deckers, 2018

Real Comics werkte voor de serie met tien tekenaars in uiteenlopende stijlen. Voor Moeders Kracht is dat Els Deckers. Moeders Kracht laat zien dat het mogelijk is om huiselijk geweld en de benarde situaties als vluchteling te boven te komen. Mastoora  Deckers heeft de juiste toon getroffen in de aangrijpende grafische roman en drukt opvallend goed de verschillende sferen uit. Ze trekt de lezer-kijker dit levensverhaal in. Zij is medeoprichter van het internationale stripblad Howling Riot (2015), dat circa 15 tekenaars en schrijvers telt en 6 albums uitbracht met bijbehorende merchandise.

Moeders Kracht is voorbeeld

 

4. slot Moeders Kracht, 2018

Mastoori Sultani heeft zich met haar kinderen ontworsteld aan een uitzichtloze en levensbedreigende situatie. De grafische roman beschrijft de schrijnende veranderingen in het Afghaanse regime en de weerslag daarvan op haar omgeving. De impact daarvan op haar leven en dat van vele vrouwen is enorm. Van studente op de universiteit werd Mastoora een uitgehuwelijkte echtgenote. Ten prooi aan geweld en afgesloten van de wereld, voelde ze zich uitgevlakt zoals in de tekeningen. Ze leefde nog voor haar kinderen en bracht na een huiveringwekkende tijd de moed op om te vluchten.

Culturele verschillen en gelijke rechten

5. Stichting Femina, opgericht door Mastoora Sultani

Mastoora vindt dat vluchtelingen en migranten moeten integreren, meedoen aan de samenleving en open staan voor een andere cultuur. Niet meedoen is geen optie. Mensen die hierheen komen hebben rechten en plichten. De Nederlandse grondwet verbiedt discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook. Vrouwen hebben hier dezelfde rechten en plichten als mannen en dit respecteren is belangrijk voor de integratie. Mastoora Sultani richtte Femina op om vrouwelijke vluchtelingen of migranten te helpen zich bewust te worden van hun positie, en de invloed van hun positie op hun gezin en de samenleving.

Stripmuseum en Minerva

 

5. Moeders Kracht van Mastoora Sultani inspireert. Els Deckers, Stijn Schenk, 2018

De vrouwen bij Femina zetten zich in voor vrouwenrechten en integratie van vluchtelingenvrouwen. Ze begrijpen door hun ervaringen beter wat er in de vluchtelingen omgaat dan autochtone Nederlanders. Omdat ze de gebruiken en normen uit het land van herkomst kennen, overbruggen ze culturele verschillen. Tot 23 november 2018 is in het onvolprezen Stripmuseum aan de Westerhaven in Groningen onder meer Sprong in het diepe. De vluchtelingencrisis in tekeningen te zien. Daar ligt het succesverhaal van Mastoora Sultani in stripvorm. Bij het tweejarig bestaan van Femina op 8 maart, Internationale Vrouwendag 2018, werd Moeders Kracht al tentoongesteld in de Minerva Kunstacademie. De strip staat online op oneworld.nl. Toegankelijker kan niet.

Groningen, Aldtsjerk, tekst ©Gerhild van Rooij,
illustraties ©www.real-comics.nl

Bronnen
howlingriot.com/
https://www.oneworld.nl/mensenrechten/moeders-kracht-strip/
https://www.stichtingfemina.nl/
www.stripmuseum.nl
http://www.grafischeverhalen.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *