204. Gerhilds boekrubriek 12. Nieuw streekpad 20 met verhalen

 

Home  »   Boekbespreking  »   204. Gerhilds boekrubriek 12. Nieuw streekpad 20 met verhalen

Geplaatst op 31/08/2018

Nr. 204 | Gerhilds boekrubriek 12 (2018)


Nieuw streekpad 20 met verhalen

 

1. Streekpad 20. Wandelen door het Nationaal Landschap, Noardlike Fryske Wâlden-165 km


Wandelen

De nieuwe gids Wandelen door het Nationaal Landschap, Streekpad 20, Noardlike Fryske Wâlden biedt routes, achtergrondinformatie en verhalen. In de Noordelijke Friese Wouden is veel van het prachtige kleinschalige coulissegebied met houtwallen, elzensingels, lange bomenlanen en landelijke paden behouden. Ze waren oorspronkelijk bedoeld als veekering. Er worden diverse biotopen gehandhaafd in Nationaal Park de Âlde Feanen en ander beschermd natuurgebied. Oude paden die door woningbouw en ruilverkaveling deels waren verdwenen zijn hersteld en er zijn informatieborden geplaatst over het ontstaan van het huidige landschap.

Vroeger

Wandelend ontdekken omwonenden, andere wandelaars, kinderen en kleinkinderen van alles in de natuur en over vroeger. Sagen en diverse volksverhalen laten karakteristieke figuren herleven en geven (voormalige) boerenplaatsen, herbergen of states extra kleur. Ook de namen van bepaalde wegen, waterwegen of sluizen herinneren aan historische beroepen, oude gebruiken of personen. En dan zijn er nog sterke verhalen over de Noardlike Fryske Wâlden.

2. Dam Jaarsma verzamelde 7000 streekverhalen (historische foto)

Nieuw Streekpad

Er staan duidelijke kaarten, routebeschrijvingen en markeringen bij elke route. Ze kunnen vanaf het eind- of beginpunt gewandeld worden. Bij elk thema staat geografische en cultuurhistorische achtergrondinformatie en ook wel opgetekende volksverhalen, zoals van hulpprediker, godsdienstleraar en erfgoed-verzamelaar Dam Jaarsma. De afwisselende routes zijn samengesteld en ontwikkeld door Jaap en Anneke Jongejan. Het beheer en onderhoud van dit streekpad is in handen van Padwerkgroep Streekpad 20, Noardlike Fryske Wâlden.

3. Eerste steen, psalm 84 vs iia ,Doopsgezinde kerk Rottevalle (foto Ytzen)

Uiteenlopende thema’s

De gids heeft 9 thema’s en totaal 27 wandelingen die zoveel mogelijk over onverharde paden en wegen gaan. De meeste zijn 5 tot 6,5 km lang, de kortste wandeling beslaat 3,8 km en de langste 9,3 km. De wandelingen ‘De leien’, ‘Nationaal Park de Alde Feanen’ en ‘Arme Friesche Heide’ gaan door Smallingerland en de aangrenzende gemeentes Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. De wandelingen ‘Noardlike Fryske Wâlden’, ‘Singelier Folk’ en ‘Flora en Fauna door Tytsjerksteradiel. Ze geven een goed inzicht in de grote variatie in landschap in Smallingerland en omgeving.

Halepaden

Halepaden, Boeren en natuur en Veenklooster gaan alle drie door buurgemeente Achtkarspelen en de noordelijker en noordoostelijker gelegen gemeente Dantumadeel en gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland. Halepaden zijn oude verbindingsroutes. Deze zandpaden over andermans erf of veld werden in de negentiende eeuw gebruikt om zo snel mogelijk bij de kerk, school, winkel, molen of fabriek te komen. De Hale was een hooggelegen zandrug tussen Rinsumageest en Oostwoud die in de twintigste eeuw werd afgegraven.

4 Sint-Agathakerk, Oudega (Creative Commons SA4)

Kwaliteitsmerken LAW

Stichting Wandelnet coördineert het landelijk wandelnet van doorgaande paden in Nederland. De 40 Lange Afstandswandelpaden of LAW’s met gezamenlijke lengte van 10.000 km zijn beschreven in gidsen. LAW’s zijn doorgaande paden van minstens 100 kilometer, (Nationale) Streekpaden zijn 80 tot ruim 350 kilometer lang. De rechten voor de wit-rode markering van LAW’s en geel-rode markering van Streekpaden in Nederland berusten bij wandelnet. Het zijn internationale geregistreerde kwaliteitsmerken. LAW’s en streekpaden zijn kwaliteitsroutes en worden steeds weer gecontroleerd en onderhouden. 750 vrijwilligers van wandelnet en collega-organisatie NIVON onderhouden elk halfjaar met witte, gele en rode verf de markeringen.

5. Friese Woudenpad, Lange Afstandspad 1.1 (wandelnet.nl)

Borden en NS

NS-wandeltochten maken gebruik van LAW’s en, of streekpaden. De aanloop- of aftakroute tussen een station en de route heeft wit-rode of geel-rode borden met NS-logo en NS-wandeling. Rechthoekige borden geven de route aan, pijlvormige borden staan voor richting verandering. Het tweekleurige Andreaskruis betekent: dit pad niet volgen. Soms ontbreekt markering bijvoorbeeld wanneer een landgoedeigenaar markering (nog) niet toestaat. Dit wordt in de routebeschrijving vermeld.
De gids over de Noardlike Fryske Wâlden is mooi geïllustreerd, evenals de gids Friese Woudenpad, kuijerje troch Fryske Wâlden, Lange Afstand Wandelpad 1-1 van Lauwersoog tot Steenwijk van Henk Pots met onder meer wandelingen door Smallingerland en Opsterland.

Aldtsjerk, Friesland, tekst ©Gerhild van Rooij

Gidsen Wandelnet, Amersfoort
Jaap Jongejan, Noardlike Fryske Wâlden, Streekpad 20, Wandelen door het Nationaal Landschap, 2018, ISBN 9789492641021, 96 blz., 142 gram, € 14,70.
Henk Pots, Friese Woudenpad, kuierje troch Fryske Wâlden, Lange Afstand Wandelpad 1-1, 2010, ISBN 9789071068812, 132 blz., 191 gram, € 16,90.

Te koop in boekhandels, of met verzendkosten bij www.wandelnet.nl of Nivon.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *