107. Gerhilds 97ste kunstrubriek. Wording van Tseard Visser

 

Home  »   Kunst en Cultuur  »   107. Gerhilds 97ste kunstrubriek. Wording van Tseard Visser

Geplaatst op 18/08/2016

107. Gerhilds 97ste kunstrubriek (2016)

Wording van Tseard Visser

 

97e kb 1 godin wording bij GK 97 gvr5933 kopie

  1. Wording Plantsoen Pier Panderstraat, Tseard Visser (foto auteur)

Autodidact

Middenin een klein plantsoen aan de Pier Panderstraat in Drachten staat een opmerkelijk beeld van de Friese Tseard of Tjeerd Visser. De op 29 maart 1929 in Drachten geboren kunstenaar is maar vijftig jaar geworden en overleed op 21 september 1979 in Wijnjewoude Opsterland. Als kunstenaar was Tseard autodidact. Hij werkte eerst als fysiotherapeut en docent aan het CIOS en begon in Drachten met kunst maken in zijn fysiopraktijk. Met succes. In Beetsterzwaag, Gorredijk en Drachten staan in opdracht gemaakte beelden en een wandsculptuur, maar ook in andere plaatsen in Friesland en Groningen staan zijn kunstwerken en speelobjecten.

 

97e kb 2 DSC 5915 bij GK 97 visser

2. Wording (foto auteur)

Locatie

Visser maakte beelden, reliëfs en ornamenten van beton, brons, koper, messing, ijzer, schroot, gips, hout, (gekleurd) kunsthars en speelplastieken van polyester. Het monumentale beeld in het Pier Panderplantsoen is van brons en koper en heet De godin of Wording. Op de centrale plaats waar het nu staat komt het mooi uit. Het plantsoen ligt op het perceel van de voormalige kloostertuin achter het kloostergebouw dat nu Museum Dr8888 huisvest, aan de andere kant grenst het aan het terrein van het Gemeentehuis van Smallingerland. Om de sokkel van het vijf meter hoge beeld is een houten bank geplaatst vanwaar je naar alle kanten uitkijkt op het plantsoen. Het groen vormt een besloten plek. Als je omhoog kijkt, zie je veel tekens in reliëf op de drie poten, en ook daarboven tekent zich van alles af.

 

97e kb 3 godin wording bij GK 97 gvr5933bc

3. Wording, detail top (foto auteur)

Verandering

Het symbolische kunstwerk uit 1974 is oorspronkelijk gemaakt als geschenk van de voormalige firma Vroom & Dreesman aan de Gemeente Smallingerland. Wording werd geplaatst in de Drachtster winkelstraat voor het warenhuis van de opdrachtgever. Net als andere kunstwerken moest het de hoofdplaats meer allure geven. Het dorp Drachten dat in 1950 10.000 inwoners telde, kreeg door de komst van Philips anno 1974 35.000 inwoners en leek, toen het beeld geplaatst werd, eerder een stad dan een dorp. Toen het kunstwerk later weg moest, is het naar het plantsoen verplaatst.

97e kb 4 oeralinda bij GK 97

4. Oera Linda (Historische foto skepsis.nl/oeralinda/)

Oera Linda

Tseards inspiratie voor Wording of De godin is het zogenaamde Oera Linda, het gemystificeerde Friesland, dat ook onderwerp is in de op 11 november 2008 door de provincie gepresenteerde Kanon fan de Fryske Skiednis op de website 11en30.nu (op zijn elfendertigst, naar de elf steden en dertig grietenijen). Oera Linda is een in 1867 door Cornelis over de Linden naar buiten gebracht manuscript in pseudo-runenschrift. Dr. J.G. Ottema van het Provinciaal Friesch Genootschap ter Beoefening van Friesche Geschied-, Oudheid- en Taalkunde bedacht de naam Oera Linda, naar Over de Linden. In 1872 gaf Ottema het boek uit met vertaling. Door de voorrede was hij overtuigd dat dit een ‘uit 1256 daterende kopie van een Oudfries manuscript was over het begin van de wereld, van het verzinken van Atlantis tot de komst van de Romeinen in ons land’. Het handschrift bleek later op machinaal gemaakt papier te staan dat waarschijnlijk rond 1850 was vervaardigd in een fabriek in Maastricht, maar de Oera Linda en de namaak-runen blijven velen inspireren.

97e kb 5 bij GK97 DSC 5914

5. Detail Wording, foto auteur

Ideaal jaren ’70

Tseard wil in zijn op dit manuscript geïnspireerde beeld tijd en ruimte bijeenbrengen. Hij beeldt op het horizontale kruis de vier seizoenen af en voorziet de bol van vier maal negentig stipjes. Die bol symboliseert het nieuwe jaar en vormt met de seizoenen en 360 stippen de 365 dagen van het jaar. De drie poten met fantasierunen en tekens staan voor de levensfasen jeugd, volwassenheid en ouderdom.

Aansluitend bij het tijdsbeeld van de jaren zeventig moest het monumentale beeld in de werkstad Drachten een eiland van cultuur zijn in een materialistische wereld.

Aldtsjerk, Drachten, 2016 ©Gerhild van Rooij

Bronnen
Historische foto Oera Linda, skepsis.nl/oeralinda/
www.beetsterzwaagnatuurlijk.nl
Cultbee Kunstroute Beetsterzwaag, Beelden(d) kijken
www.RKD.nl
www.Keunstwurk.nl
11en30.nu (Tresoar/OmropFryslân)
http://images.tresoar.nl/wumkes/pdf/OttemaJC_ThetOeraLindaBok.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *