63. Gerhilds 58ste kunstrubriek. Het Groene Kruis, Hannie Mein 4

 

Home  »   Kunst en Cultuur  »   63. Gerhilds 58ste kunstrubriek. Het Groene Kruis, Hannie Mein 4

Geplaatst op 26/07/2017

Nr. 63 | Gerhilds 58ste kunstrubriek (2015)

Het Groene Kruis
Hannie Mein 4

1. Detail geveltableau Groene kruis Hannie Mein (foto auteur)

Het groene Kruis

Opeinde. In Smallingerland staat aan de Kommisjewei 46 in Opeinde het voormalige Groene Kruisgebouw. De bevlogen huisarts Wilhelm Poolman (1866-1935) stond aan de basis van de landelijke vereniging waarvan de afdeling in Opeinde deel uitmaakte. Poolman had in september 1900 tijdens een vergadering van de afdeling Woerden in Zuid-Holland van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde in Nederland gepleit voor de oprichting van een neutrale vereniging om zorg te verlenen in verschillende plaatsen. Naast zieken verzorgen en verplegen moesten de slechte hygiënische omstandigheden verbeterd worden.

2. Groene kruis jubileumposter 1900-1925 (historisch)

Neutraal

Aan het begin van de twintigste eeuw was Nederland verzuild. Een vereniging die ongeacht de godsdienstige levensbeschouwing werkte, was in die tijd zeer uitzonderlijk. Poolman geloofde in zijn concept en twee maanden nadat hij voor zo’n neutrale vereniging had gepleit, richtte hij op 3 november 1900 in Drieburgen de eerste vereniging op. Het dorpje lag toen in de gemeente Lange Ruige Weide lag, maar hoort nu bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in Zuid-Holland. Het initiatief vond snel navolging en breidde uit naar de rest van Nederland. Huisarts Deinse kwam met het idee om in de naam en het embleem van de provinciale afdelingen Utrecht en Zuid-Holland te verwijzen naar de kleur groen van de medische faculteit van de universiteit in Utrecht.

3. Tableau zorg, keramiek, Hannie Mein (foto auteur)

Opeinde en Oudega

In 1904 kwam er in Oudega een Groene Kruis-afdeling en in 1905 kreeg Opeinde haar eigen Groene Kruis-vereniging voor wijkverpleging en het zogenoemde zeer diverse kruiswerk. Later fuseerde Oudega met de vereniging in Opeinde. En in 1978 fuseerde het Groene kruis met het protestante Oranjegroen Kruis en katholieke Witgele Kruis tot een nationale kruisvereniging. Opeinde kreeg pas in 1986 een eigen gebouw. Hannie Mein maakte een uit negen delen bestaande wandplastiek met de titel Zorg. Het hangt op de uit witte stenen opgemetselde wand naast de entree van het gebouw waarin en van waaruit het kruiswerk plaatsvond.

4. Het Groene Kruis, zuigelingenzorg (Openluchtmuseum)

Zorg verbeeld

De keramiste groepeerde vier grote tegels rond een uit vijf tegels opgebouwd gestileerd groen kruis. Op de tegels zijn tegen een donkere achtergrond sober gekleurde mensfiguren tot borsthoogte weergegeven. Ze verbeelden de verschillende soorten zorg uit die het Groene Kruis aan haar leden bood.
Op de eerste tegel houdt een vrouw een kind in de armen, als symbool voor de kraamzorg. Daarna volgt de tegel algemene medische zorg, met een mannelijke arts met een stethoscoop naast een verpleegster met schort. Op de derde tegel beelden drie kinderen de gezinszorg uit. De vierde tegel staat voor de ouderenzorg. Hannie maakte daarvoor een bebrild echtpaar. De vrouw heeft korte krullen en de kalende man rookt een pijp. Dat laatste symbool zou nu niet meer zo toegepast worden, maar in de jaren tachtig van de vorige eeuw werd er heel anders tegen die pijp aangekeken dan nu.

5. It Peinder Plakje, gevel met tableau van Hannie Mein (foto auteur)

It Peinder Plakje

De kruisvereniging trok vrij snel uit het gebouw aan de Kommisjeweg, maar het kunstwerk met de kenmerkende sterke reliëflijnen van Hannie Mein hangt er nog altijd. De naïeve figuren van ouderen en jongeren die hun blik naar voren richten, geven nu kleur aan de gevel van Jeugdsoos ‘It Peinder Plakje.

2015, ©Gerhild van Rooij

Noten / bronnen
Oeds Zanstra. ‘Het Groene Kruis, Stichting Hattum de Vries’. In: Barkbruogge, Doarpskrante fan Aldgea. 2013, nr. 3
Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem
Keunstwurk.nl
Hannie Mein 1, 2 en 3, Gerhilds 55ste, 56ste, 57ste Kunstrubriek  27.10, 3.11 en 10.11.2015

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *