127. Gerhilds 115de kunstrubriek. Klokkenstoel, kerk, turf en Melle Visser

 

Home  »   Kunst en Cultuur  »   127. Gerhilds 115de kunstrubriek. Klokkenstoel, kerk, turf en Melle Visser

Geplaatst op 09/01/2017

Auteur Gerhild van Rooij, Adam en Eva, Loman (©Sietse de Boer)

Nr. 127 | Gerhilds 115de kunstrubriek (2017)

Klokkenstoel, kerk, turf
Melle Visser


115e kb 1NHKerk MelleVisser Dr8stercompagnie

  1. Voorzijde sculptuur in Drachtstercompagnie

Veen en Drachtstercompagnie

Drachtstercompagnie. De Drachtstercompagnie wordt al in 1772 in notariële stukken genoemd. Deze plaats in de gemeente Smallingerland is gesticht als een veenkolonie. Het landschap in de omgeving is mede gevormd door de voormalige turfwinning. Dat er in Opsterland en Smallingerland veel turf werd gewonnen is aan de plaatsnamen af te lezen. Het eerste deel van de plaatsnaam Drachtstercompagnie verwijst naar het bijna 10 kilometer zuidelijker gelegen Drachten, nu hoofdplaats van Smallingerland, het tweede deel staat voor de Compagnons, die voor de vroegere turfvaarroute zeer belangrijk was. Naast plaats-, straat- en streeknamen ,zoals de Compagnonsvaart, staan er diverse kunstwerken in Opsterland en Smallingerland die beeldend verwijzen naar de turfwinning. Er staat er ook één in Drachtstercompagnie.

115e kb 2N.H.Kerk Melle Dr8stercompagnie

2. Achterzijde sculptuur in Drachtstercompagnie, Melle Visser

Turfwinning

In opdracht van Plaatselijk Belang Drachtstercompagnie heeft Melle Visser een sculptuur gemaakt als afronding van de dorpsvernieuwing. De sculptuur staat op een vierkante sokkel van opgemetselde bakstenen en verbeeldt aan voor- en achterzijde verschillende historische locaties. Aan de achterkant liggen er een aantal rechthoekige donkerbruine vormen, daartussen stijgt een golvende blauwe vorm op met aan weerszijden een groen klaverdrieblad. Die klaver verwijst naar de agrarische achtergrond van het dorp. De bruine rechthoeken staan voor turfjes en de turfwinning. De blauwe vorm verbeeldt de Compagnonsvaart waarover de turf per schip moest worden vervoerd. De vloeiende blauwe vorm eindigt aan de bovenzijde in vier banen met trapsgewijze op- en aflopende rechthoeken. Het zou een verwijzing naar de turfschepen of de verlaten in de vaart kunnen zijn, of naar de hoog opgestapelde turf waarmee de schepen werden beladen.

 

115e kb 3

3. Interieur NH kerk in Drachtstercompagnie na brand in 1979 (foto RCE)

NH-Kerk uit 1850

Aan de voorkant van het kunstwerk zie je de voorgevel van een kerk en uit bepaalde hoeken nog een klein deel van de bovenkant van de verbeelde vaart als blauw accent daarachter. De kerk staat voor de voormalige Nederlands Hervormde kerk die in 1850 in gebruik werd genomen. In 1968 werd het kerkgebouw buiten gebruik gesteld en elf jaar later is de bliksem in de kerk geslagen, waardoor er in 1979 een ruïne stond. De kerk is later afgebroken, maar er is naast dit beeld meer dat naar de kerk verwijst. Van de kerkzijde van het beeld gezien staat er links een lage ronde plantenbak en daarnaast staat een klokkenstoel met luidklok.

115e kb 4kerk Dr8stercomp 20063488 RCE

4. Voormalige NH kerk in Drachtstercompagnie (foto RCE)

Klokkenstoel en De laatste Eer

De Uitvaartvereniging De Laatste Eer in Drachtstercompagnie is op 29 februari 1912 opgericht. De vereniging heeft naast de begraafplaats en een urnenmuur ook de fraaie klokkenstoel in eigendom. De houten klokkenstoel met schilddak staat op de plaats waar tot 1979 de Nederlandse Hervormde Kerk stond. De bronzen luidklok met slagtoon is in 2004 gegoten door de Utrechter Simon Laudy, een van de weinige klokkengieters die Nederland rijk is. Laudy kreeg zijn opleiding bij de Koninklijke Eijsbouts te Asten, de grootste klokkengieterij en klokkenfabriek ter wereld. Nadat de klokkengieterij Van Bergen te Heiligerlee waarvoor hij werkte de poorten sloot, zette Laudy vanaf 1988 de lange traditie van klokkengietersactiviteiten in het noorden van Nederland voort.

115e kb 5 Klokkenst. Dr8stercomp udo

5. Klokkenstoel met klok van Simon Laudy, Tsjerkebuorren 43,  9222 Drachtstercompagnie (NH Inventarisatienummer: 20794, foto Udo Ockema, 16 april 2007)

Simon Laudy, museum

Het museum van de voormalige klokkengieterij Van Bergen te Heiligerlee had een kleine demonstratiegieterij ingericht, waar wel klokjes voor derden werden gegoten. Aan het hoofd van deze bescheiden klokkengieterij stond Simon Laudy. Toen deze afdeling van het museum in 1996 werd opgeheven, stichtten Simon Laudy en compagnon J. Pomstra hun Klokken- en Kunstgieterij Reiderland te Beerta in gemeente Reiderland. Het bedrijf heeft een gietcapaciteit tot 1500 kg en maakt meer dan luidklokken alleen.

De luidklok van Laudy voor de klokkentoren in Drachtstercompagnie is in 2004 in gebruik genomen. Het luiden van deze klok staat op YouTube.*

2017 ©Gerhild van Rooij

* https://www.youtube.com/watch?v=v900KPCA4mcde

Bronnen, foto’s
Keunstwurk.nl; RCE.nl; Relikwie.nl; dledrachtstercompagnie.nl; beiaarden.nl; klokkengieterij.nl;

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *