123. Gerhilds 111de kunstrubriek. De Flecht van Klaas van Dijk

 

Home  »   Kunst en Cultuur  »   123. Gerhilds 111de kunstrubriek. De Flecht van Klaas van Dijk

Geplaatst op 07/12/2016

123. Gerhilds 111de kunstrubriek (2016)

De Flecht van Klaas van Dijk

 

School in Lippenhuzen

Lippenhuzen. Veel scholen hebben een vrijstaand beeld bij de entree, op het schoolplein, de speelplaats, groenstrook, border of een wandreliëf, tableaus of glas-in-loodraam, maar er staat ook wel kunst binnen. De kunstwerken buiten zijn voor iedereen permanent zichtbaar. Dat is ook zo bij openbare basisschool de Flecht, Boarnsterwyk 28 in Lippenhuzen, waarvoor niet één maar twee wandkunstwerken zijn gemaakt. Kunstenaar Jaap van der Meij koos hout als materiaal, Klaas van Dijk smeedijzer om de naam van de school de Flecht, de vlucht, te verbeelden.

111e kb 2 De flecht

  1.  Klaas van Dijk. De Flecht, bij  obs De Flecht, 1967, Lippenhuizen (foto Ytzen, Keunstwurk)

Twee kunstwerken de Flecht

Van Dijk maakte twaalf vogels tijdens hun vlucht. In de formatie is linksonder een leider waarachter de andere vogels in een cirkelvormige lus aaneengesloten met verschillende vleugelslag klapwieken. Onder diverse hoeken geplaatst valt het licht telkens anders op de individuele vogels. Een thema dat in meer werken terugkomt. De website keunstwurk.nl vermeldt dat dit werk waarschijnlijk onthuld is bij de opening van obs de Flecht en, evenals De vlucht van Van der Meij, in 1967 werd gemaakt. Dat jaar valt nog in de Wederopbouw, de periode na de Tweede Wereldoorlog tot halverwege of eind jaren zestig.

111e kb 3 cbs Simonides

2. Twee spelende kinderen in Gods hand, 1964. Uitgeslagen koper, onthuld bij opening cbs H.H. Simonides, Zr. Kortestraat 23 Roodeschool. (foto David Woltinge, staatineemsdelta.nl)

Kunst  en Wederopbouw

In die tijd werden in opdracht van de overheid of bedrijven veel monumenten en monumentale kunstwerken gemaakt. Deze werken sieren veel naoorlogse bouwwerken waaronder publieke gebouwen met sociaal-maatschappelijke en culturele functie. De periode van de wederopbouw was in de vroege jaren een periode van herstel van oorlogsschade. Er was nog schaarste aan materialen en gebrek aan voldoende vakmensen, tegelijkertijd was het een periode met een breed gedragen optimisme: er werd weer iets nieuws opgebouwd.

111e kb 4 Relief Willem Lodewijcksch Bourtange

3. Driedelig reliëf met mensfiguren, haan, andere vogels, schoolboek en boom, Willem Lodewijckschool, Willem Lodewijkstraat, Bourtange (foto Gouwenaar)

Ruimte voor kunst

De opdrachten boden kunstenaars ruimte en kansen om zich te ontwikkelen. Ze pasten oude en moderne materialen en technieken toe. De variatie van ontwerpopvattingen bleek enorm. Naast traditionele en functionalistische ontwerpen was er ruimte voor strakkere, abstracte en speelse, figuratieve of historiserende ontwerpen. Hun kunstwerken lieten zien dat men vooruit wilde, trots was op het eigen vrije land en belangrijke gebouwen en de omgeving weer mooier wilde maken. Kunst in de openbare ruimte kreeg een grotere plaats en waardering in de samenleving. Dat een school een kunstwerk kreeg, leek vanzelfsprekend.

111e kb 5 KvD Kunst Arbeid gezin dans

4. Vanaf links: Kunst, De Dans, Het gezin, Arbeid 1957. Schilderijen op trapeziumvormige betonplaten, met op drie ervan vogels op zijmuren. Ruysdaelstraat 2, 16, 18, 30 Groningen (foto Zanderz, CCSA)

Internationale opleiding

Groningen. Klaas, voluit Klaas Hendrik, van Dijk werd op 29 september 1913 in Groningen geboren en overleed daar op 26 juni 1990. Van Dijk studeerde er aan Academie Minerva, waar hij leerling was van onder anderen A.W. Kort, C.P. de Wit en beeldhouwer Willem Valk. Hij richtte zijn blik op het buitenland en maakte studiereizen naar België en Frankrijk, waar hij een opleiding modeltekenen volgde aan de Académie de la Grande Chaumière in Parijs. Nederland was zijn thuisland, maar de beeldhouwer en schilder werkte ook regelmatig in Frankrijk en de Verenigde Staten.

111e kb 6 Haan KvDijk 1979 gron pr.singel f ronn

5. Haan, handmatig uitgeslagen roodkoper ,1979. In 1988 na vandalisme hersteld door Bart van der Valk en herplaatst van Trefkoel Paddepoel naar Praediniussingel, Groningen. (foto Ronn)

Metalen, brons of steen

Hij vervaardigde sculpturen in metalen, brons en diverse steensoorten. Vooral de handmatig uitgeslagen koperen en aluminium kunstwerken vergrootten zijn naamsbekendheid. De roodkoperen haan in Groningen wordt bijna altijd genoemd in publicaties. Om gezondheidsredenen kon de kunstenaar op een gegeven moment niet meer met koper werken. Hij was naast beeldhouwer ook schilder, tekenaar, monumentaal wandschilder en glasschilder van mens- en dierfiguren en aquarelleerde, tekende en lithografeerde landschappen.

111e kb 7 Klaas v Dijk De Schakel

6. Zonder titel (ook Schakel), Groningen (foto Zanderz, CCSA)

Eerste K.J. Egbertsprijs

Kunstenaar Klaas van Dijk was lid van de Groninger Kunstkring De Ploeg en zette zich voortdurend in om jongere kunstenaars erbij te betrekken. Mede daarom ontving hij in 1977 als eerste de door Kunstlievend Genootschap Pictura uit Groningen uitgereikte K.J. Egbertsprijs, die met onregelmatige tussenpozen wordt toegekend aan een Noordelijke schilder (oeuvre) o f aankomend talent. Weduwe Egberts liet namens het echtpaar Egberts een fonds naliet. Zijn karakteristieke werk geeft de Flecht in Lippenhuzen, evenals andere scholen en centra, als locatie mede  een eigen identiteit. Voor kinderen, ouders en docenten in Lippenhuzen is het kunstwerk deel van ‘hun’ school, voor passanten geeft de wandkunst het dorp kleur.

©Gerhild van Rooij

Bronnen

RKD.nl, staatingroningen.nl; focusgroningen.nl; staatineemsdelta.nl; Keunstwurk.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *