KLOMPKE SILEN EARNEWALD


Kampioenschap voor zeilklompen wordt dit jaar gehouden zondagmiddag 23 september. Er wordt gezeild met officiële Friese Zeilklompen. Ook al is het meedoen belangrijker dan het winnen, het blijft een spannende wedstrijd. Ook is er een prijs voor de mooiste zeilklomp. Kom dit jaarlijks terugkerend kampioenschap aanmoedigen bij de pont Hin & Wer.

Deze activiteit is onderdeel van de de zomeractiviteiten die in Earnewâld onder de noemer ‘Eltse snein wat by d’ein!’ worden georganiseerd. Elke zondagmiddag vanaf 20 mei t/m 30 september een activiteit die plaatsvind in en om het centrum van Earnewâld.

Kijk voor het gehele zomerprogramma op www.earnewald.nl

23 september Locatie: Pont Hin en Wer Earnewâld

van 14.30 – 16.30 uur

Toegang gratis

Wanneer

Datum: zo. 23 september 2018
Tot: zo. 23 september 2018

Waar

Locatie: 

Contact