JOFEL CULTUURDAG 9E EDITIE

Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum


11.00-17.00 uur in Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum,

Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden. Tel. 058-789 0 789. www.tresoar.nl

Wanneer

Datum: zo. 16 september 2018
Tot: zo. 16 september 2018

Waar

Locatie: Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum

Contact