173. Gerhilds rubriek. Beelden Gerard Dijkstra, foto’s Lieuwe Dijkstra, terugblik

 

Home  »   Kunst en Cultuur  »   173. Gerhilds rubriek. Beelden Gerard Dijkstra, foto’s Lieuwe Dijkstra, terugblik

Geplaatst op 09/01/2019

Gerhild van Rooij (foto Carla Kramer)

Nr. 173 | Gerhilds Kunst&Boekrubriek
(uit: Pluskrant Magazine nr. 3, 2014)*


Terugblik

Beeldhouwer Gerard Dijkstra
en fotograaf Lieuwe Dijkstra

Open atelierroute Kunst in Opsterland

 

1. Gerard Dijkstra, 2014 (foto Gerhild van Rooij)

Het Âld Djip of Koningsdiep, de levensader van Gemeente Opsterland, was in bijzondere beelden en foto’s* in Nij Beets te zien tijdens de route Kunst in Opsterland 2014. In zijn atelier met tuin aan het Koningsdiep houwt Gerard beelden uit grove den, taxus of eiken-kienhout uit het stroomdal van het Koningsdiep (Boorne) en vertelt:

 “Kienhout draagt iets in zich van de kosmos, net als zwarte gaten waarin alle leven verdwijnt en energie besloten zit. Het wordt gevormd door bossen die 6000 jaar geleden door stormvloed zijn verdronken en door het ontstaan van de turfmoeras. Kienhout is erfdeel  van de natuur en ongrijpbare geschiedenis en daaruit haal ik een nieuw beeld.”

Die beelden geeft Gerard vaak contrasterende stenen voeten van bijvoorbeeld marmer. Het begon in 1984 in Ierland met de aankoop van het kienhouten beeld Perception bij Pieter Koning. Vijftien jaar later ging  Gerard bij Pieter in de leer. Negen jaar voor zijn pensioen begon zo zijn beeldhouwdroom. Hij verhuisde met ega Judy naar Nij Beets waar buren hem kienhout bezorgden uit omgeploegd land. Sindsdien beeldhouwt hij onstuitbaar.

2. Kienhouten beeld, Gerard Dijkstra, uit expositie in 2014 (foto G. van Rooij)

Samenwerking met fotograaf

Lieuwes vrouw, Baukje Koolhaas, presenteerde in 2012 in een tent verhalen bij het open atelier van Jacqueline Verhoef, initiatiefneemster van kunstroute Opsterland. Daar hing Lieuwe foto-kastjes middenin de heg rond het erf. Zijn natuurfoto’s in de natuur gaven een bijzonder effect en Lieuwes intuïtieve waarnemen raakte Gerard. Hij vroeg hem om zijn beelden te fotograferen bij het Koningsdiep, symbool voor de levensstroom. Lieuwe voelde de authenticiteit daarvan aan en kende, opgegroeid nabij Beetsterzwaag, dit Âld Djip. Hij fotografeerde vanaf zijn twaalfde met een camera met balg en vertelt: “Op mijn zestiende gebuikte ik een Practica spiegelreflexcamera, maar opgeslokt door studie, werk en gezin stopte ik van mijn twintigste tot mijn veertigste. In mijn werkomgeving werd ik erop aangesproken dat ik op voor mij vanzelfsprekende juiste standpunten naar schoonheid in de natuur wees, in ideale compositie. Ik ging toen weer fotograferen.”

3. Gedicht en kienhouten beeldengroep Sublimatie van Gerard Dijkstra op foto aan de Waddenzee; (foto Lieuwe Dijkstra)

Boek Âld Djip

Lieuwe verwelkomde de foto-uitdaging, de Âld Djip serie hing in de expositie in Nijbeets in het 10 jarige Aepos van Postma. Gastheer Anko Postma, geboren in het beekdal waar het Koningsdiep zijn oorsprong heeft in het gebied rondom de Swarte Rijth op de grens van Groningen en Drenthe, schreef samen met zijn vrouw Esther in 2013 het voorwoord bij de catalogus Poëziealbum Ald Djip, beelden van het Koningsdiep. Het bevat natuurfoto’s van Lieuwe met Gerards beelden en gedichten. Gerard droeg zijn poëzie gloedvol voor tijdens de Nationale Gedichtenweek in Galerie Bloemrijk Vertrouwen in Aldtsjerk. De boeiende combinatie van beelden en foto’s (op vorexfoam dat buiten kan hangen), was tijdens de open Atelierroute Kunst in Opsterland in Gerards atelier te zien. **

© Gerhild van Rooij
Galerie Bloemrijk Vertrouwen (GBV-artgallery.nl)

Nummering en herplaatsing
Op verzoek van de lezers worden Gerhilds 13 rubrieken uit het voormalige Pluskrant Magazine (uit 2014-2017) als nummers 173 – 185 herplaatst in PlusNu.nl. Ze volgen op de rubrieken 1 – 172 voor Pluskrant.nl en staan voor de PlusNu rubrieken uit 2018 (186 – 224).


Noten
* Beeldhouwer Gerard Dijkstra, fotograaf Lieuwe Dijkstra in Plusnu.nl als Gerhilds Kunst&Boekrubriek Nr. 173, Terugblik, verscheen oorspronkelijk, in iets andere vorm met alleen foto 3, in het gedrukte Pluskrant-Magazine, Editie 3, april 2014, pagina 23. Dit magazine is (09.01.2019) nog te downloaden via:
https://www.plusnu.nl/wp-content/uploads/2015/03/PM3-2014.pdf

** Voor exposities van kienhouten beelden van Gerard Dijkstra in 2019 zie:
https://www.kunstinopsterland.nl/   en http://frijfryslan.nl/category/view/frontpage

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *